MUNKAERŐ MEGTARTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

Alkalmazottak elégedettsége

Felméri az emberek általános elégedettségét a cégen belül. Az elégedett alkalmazottak elárulják, hogy mivel elégedettek a munka tekintetében, az elégedetleneket pedig Arnold rávezeti a megoldási lehetőségekre ill. megtudja elégedetlenségük okát.

Lojalitás

Tudomást szerez arról, hogy mennyire tartják valószínűnek az alkalmazottak, hogy egy év múlva is a cégben fognak dolgozni. A lojális alkalmazottakat Arnold motivációjukról és esetleges eljövetelük hipotetikus okairól kérdezi. Azoknál pedig, akik kevéssé tartják valószínűleg, hogy maradjanak, próbálja megtudni, hogy akarnak-e erről beszélni (és kivel) valamint, hogy milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy mégse menjenek el.

Teherbírás optimalizálása

Megtudja, hogy az alkalmazottak hosszútávon fenntarthatónak gondolják-e az ellátandó munka mennyiségét. Az is kiderül, hogy ki nem tud lépést tartani a munkatempóval, mi okozza a leterheltséget, valamint, hogy mi segítené a javulást, még mielőtt kiégéshez vagy a frusztráció növekedéséhez vezetne a helyzet.


A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Munkakörnyezet

Megtudhatja, hogy a munkakörnyezet miként támogatja az alkalmazottak produktivitását, és milyen változások járulnának hozzá annak javulásához.

Csapatmunka

Érthetőbb lesz a csapatokon belüli együttműködés életképessége - hogyan működnek a dolgok ill. mi az, ami az együttműködés rovására megy. Arnold megtudja, hogy megfelelően oszlik-e meg a felelősség, és hogy sikerül-e a konfliktusokat megoldani.

Harc a halogatás ellen

Kiderül, hogy a prokrasztináció, azaz a kellemetlen feladatok, kötelességek halogatása mennyiben érinti a cég alkalmazottjait, mi ennek az oka és miben lenne szükséges a halogatásra hajlamos alkalmazottakat segíteni.

Feladatok delegálása

A feladatok rossz leosztása jelentős mértékben befolyásolhatja motivációnkat és produktivitásunkat. A téma segít felmérni, hogy mennyire elégedettek az alkalmazottak a feladatok leosztásával, hogy feladataik összhangban vannak-e munkaköri leírásukkal és képességeikkel valamint, hogy min változtatnának ezen a téren.


A CÉG SIKERESSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Javadalmazás

Megtudhatja, hogy az alkalmazottak mennyire tartják méltányosnak és motiválónak javadalmazásukat, és mennyire vannak tisztában annak módjával.

Célok és prioritások

A helytelenül kitűzött célok demotiváltsághoz, nem kívánt következményekhez vezethetnek. A téma segítségével jobban megértheti, hogy a kitűzött célok mennyire motiválják az alkalmazottakat és javítják a munka minőségét, hogy teljesíthetők-e valamint, hogy kiderülnek-e belőlük az elvárások.

Jövőkép és stratégia

Az alkalmazottak egyes csoportjai számára új perspektívát teremthet a cég világos jövőképének és hosszútávú célkitűzéseinek ismerete. A párbeszédnek köszönhetően a menedzserek és a vezetőség megtudhatja, hogy az alkalmazottak tisztában vannak-e azzal, hogy merre tart a cég, és úgy gondolják-e, hogy a hosszútávú tervek előremozdíthatják a céget.

Stratégiára hangoltság

Arnold felméri, hogy mennyire van összhangban az alkalmazottak mindennapi munkája a vezetőség célkitűzéseivel. A menedzser arról is tudomást szerez, hogy van-e az alkalmazottaknak terük a stratégiai célok eléréséhez vezető feladatokon dolgozni valamint, hogy a célok teljesítését nem gátolja-e összeférhetetlenség munkatársi vagy csapat szinten.


A HATÉKONY TOBORZÁS ELŐSEGÍTÉSE

A munkáltató vonzereje

A HR és a menedzserek is jobban átlátják, mi vonzotta a cégbe az alkalmazottakat, milyen ígéretek váltak tényleg valóra, és mennyire büszkék az emberek arra, hogy az adott munkáltatónak dolgoznak. A téma kimenetei hatékonyabbá tehetik a toborzást és az alkalmazotti márkaépítést.


OPTIMÁLIS VÁLLALATI KULTÚRA FENNTARTÁSA

Munkakapcsolatok

A csapaton belüli kölcsönös szolidaritás kihatással van az elégedettségre és az alkalmazottak megtartására. A téma segítségével jobban megismeri a kölcsönös szolidaritás mértékét az egyes csapatokon belül, és feltárhatja a kapcsolatok építését gátló esetleges akadályokat. Azt is megtudhatja, hogy mennyire érzik szükségét az alkalmazottak, hogy gyakrabban találkozzanak, és hogyan valósítanák ezt meg.

Pszichológiai biztonságérzet

A pszichológiai biztonságérzet (félelem nélküli véleménynyilvánítás lehetősége, a hibázástól való túlzott aggódás hiánya, tér építő jellegű kritika számára) a tanuló szervezet és az innovációs kultúra egyik fő alapfeltétele. A beszélgetés kimeneteinek köszönhetően megtudhatja a pszichológiai biztonság szintjét az egyes csapatokon ill. a szervezeten belül.

Menedzserekbe vetett bizalom

Arnold segít kideríteni, mit értenek az alkalmazottak a vezetőbe vetett bizalom fogalmán, mi az, ami ebből elmondható a felettesükről, és hol lehetne még finomítani a dolgokon. A kimenet a felettesbe vetett bizalom mértékét tükrözi.


AZ EMBEREK BEVONÁSA

Autonómia

A kutatások szerint a munkahelyi autonómia a belső motiváció és elégedettség meghatározó aspektusa. Arnold segítségével megtudhatja, hogy a hatáskör-delegálás és az önállóság megfelelő kombinációja kerül-e a cégen belül alkalmazásra.

Küldetéstudat és cél

Beigazolódni látszik, hogy egy intenzív küldetés, azaz a környezet számára hasznossá válás, pozitívan hat az alkalmazottak belső motivációjára és a munkáltatói márka erősségére. Arnold segít kideríteni a menedzserek és a HR-esek számára, hogy mennyire tartják az alkalmazottaknak fontosnak a cég küldetését, hogy egyáltalán tisztában vannak-e vele, valamint hogy mennyire tudnak azonosulni a cég habitusával.

Motiváció és energia

A téma célja, hogy segítségével a menedzserek jobban felismerjék, mennyire képesek az alkalmazottak a munkában elérni az ún. flow állapotot, ami a nagy teljesítmény és az elégedettség ideális mentális állapota. Arnold segít felismerni, hogy mi tölti fel energiával az alkalmazottakat a munkában, ill. mi szívja el energiájukat valamint, hogy milyen gyakran érik el a flow állapotot.

Munkahelyi boldogság

Beigazolódni látszik, hogy a munkahelyi boldogságot nem annyira külső tényezők befolyásolják, mint inkább az, hogy képesek vagyunk-e azt magunkban ápolni. Arnold segítségével jobban átláthatja, hogy boldognak és elégedettnek érzik-e magukat az emberek a munkahelyen valamint, hogy mi gátolja ill. ellenkezőleg, mi táplálja elégedettségüket.

Elköteleződés

A téma célja, hogy segítségével jobban megérthesse a csapatok elköteleződését. Arnold felméri, hogy mekkora hajlandóság van az emberekben plusz lépést tenni a cégért, mi motiválja erre őket valamint, hogy hogyan változott elköteleződésük az elmúlt 2-3 évben, és mi a változás oka.


A MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

Alkalmazottak fejlesztése

A téma segítségével megtudhatja, hogy tanulnak-e az alkalmazottak saját meglátásuk szerint új dolgokat, milyen módon tudnak leghatékonyabban kibontakozni, miben szeretnének a közeljövőben fejlődni, és milyen támogatást kapnak ehhez felettesüktől ill. a cégtől. A kimeneteknek köszönhetően a menedzserek és az L&D részleg jobban megismeri a fejlesztési igényeket egyéni, csapat- és szervezeti szinten is.

Konstruktív visszajelzés

A visszajelzés az egyik legfontosabb vezetői eszköz a csapat valamint a kimenetek menedzselése terén. Az alkalmazottak számára pedig a fejlődés fő iránya. A téma segítségével felmérheti, hogy elég visszajelzést kapnak-e az emberek, egyensúlyban vannak-e a visszajelzések valamint, hogy hasznosak, konstruktívak-e számukra.

Vezetői képességek fejlesztése

A téma arra próbál rávilágítani, hogy mire van maguknak a menedzsereknek szüksége vezetői képességeik fejlesztéséhez. Arnold megkérdezi az alkalmazottaktól, hogy szerintük mik a jó vezető attribútumai, ezek közül mi mondható el a felettesekről és mi az, amiben még fejlődhetnének valamint, hogy kit tartanak jó vezetőnek.


A VÁLTOZÁSOK ELŐSEGÍTÉSE ÉS KEZELÉSE

Változási készség

A téma segítségével a menedzserek és a vezetőség megtudhatja, hogy milyen az emberek hozzáállása a jövőbeli változásokhoz. Arnold az iránt érdeklődik, hogy az alkalmazottak szerint milyen változással lehetne a céget a leginkább előremozdítani, mi az, aminek ezzel szemben nem kellene megváltoznia, valamint nem utolsó sorban, hogy miként lehetne pozitívabban állni a potenciális változásokhoz.


A PANDÉMIÁVAL VALÓ KÜZDELEM ÉS A HATÉKONY TÁVMUNKA

Visszatérés az irodába

A hosszabb távmunka időszakot követően a cégek szeretnék, ha az alkalmazottak visszatérnének az irodába. Nem minden alkalmazott számára kellemes azonban a munkahelyre való visszatérés gondolata. Ez a téma segít rávilágítani arra, hogy tartanak-e az emberek a munkahelyre való visszatéréstől, ill. létezik-e valami olyan dolog, amitől nagyobb biztonságban éreznék magukat a munkában.

A változások értékelése

A nagy változásokkal járó bizonytalan időszakokban hatalmas nyomás nehezedik a cégre. Innovációra és a változások gyors végrehajtására van szükség. Ez a téma megmutatja, hogy miként érzékelik az emberek a változásokat valamint, hogy értik-e azokat. Arra is rávilágít, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az alkalmazottak könnyebben elfogadják a változásokat.

Prioritások kezelése és a munka felosztása

A változások időszakában és a gyakori távmunka során előfordulhat, hogy egyes alkalmazottak, akár egész csapatok nincsenek tisztában a munkát illető prioritásokkal. Ez a téma segít felmérni, hogy minden alkalmazottnak van-e kijelölt munkája, hogy fennáll-e olyan körülmény, mely gátolja a feladatok elvégzésében, és hogy a csapatok tisztában vannak-e az aktuális prioritásokkal.

Lelki egészség és személyes helyzet

A különböző intézkedések és korlátozások, a gyakoribb távmunka vagy az egyéb munkahelyi változások váratlan teherként nehezedhetnek az alkalmazottakra. Ez a párbeszéd segít feltérképezni az alkalmazottak hangulatát, ill. igyekszik kideríteni, hogyan lehetne helyzetüket megkönnyíteni.

Hatékony belső kommunikáció

Olyan időkben, amikor a cég egyik pillanatról a másikra változásokat vezet be, egyre nagyobb szükség van ezekről a változásokról hatékonyan tájékozódni. Ha képesek vagyunk a megfelelő információkat gyorsan és érthetően közvetíteni, jelentősen hozzájárulhatunk a szervezet sikeres működéséhez. Ez a téma megmutatja, hogy mennyire sikeresen kommunikál a cég az alkalmazottaival.

Hatékony távmunka

A karanténra vonatkozó intézkedések bevezetését követően a legtöbb alkalmazott otthonról folytatta a munkát. Ez a téma a távmunka bevezetésének sikerességét, hatékonyságát és az egyes csapatokon belüli kooperáció működőképességét értékeli ki.